විසංගමනය | Isolation

2023-11-09T05:07:38+00:00

Your Content Goes Here At Landmark Cinema of Canada Inc About Movie චිත්‍රපටයෙ හි කතාව ගෙතී යන්නේ ජගත් නැමැති ධනවත් පුද්ගලයා සහ ජගත්ගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා ඔහුගේ පවුලේ සමීපතමයින්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන ගැටළුකාරී තත්වය වටායි. “ජගත්” ගුරු යුවලකගේ පුත්‍රයා වන අතර ඔහු අධික ලෙස මුදල් පසු පස හඹා යන, ධනවත් වීමට කෑදර [...]

Dada Ima | දඩ ඉම | Canada

2024-05-01T04:09:10+00:00

Your Content Goes Here At Landmark Cinema of Canada Inc About Movie ප්‍රස්තාවනාව රත්මලි කැකූණාවල නම් ශිෂ්‍යාව ව්‍යාජ ලෙස රවටා පසුව අමානුෂික ලෙස ඝාතනය කල ප්‍රියංකර ජයනාත් අතරවු ඛේදවාචික වෟත්තාන්තය, වසන්ත ඔඛේසේකර ශුරීන්  විසින් 1984 ද’ ‘දඩයම’ ලෙස තිරගත කලත්, රත්මලි ඇතුලූ කැකූලාවල පවුලට වු මෙම අමිහිරි අවසානය, ශි්‍ර ලංක’ක ජනතාවටනම් [...]

Title

Go to Top