සිනමාවෙන් ’’ සිලෝන්’’ නාමය ලෝකයට රැගෙන ගිය රවී

By |2023-11-27T05:07:58+00:00November 26th, 2023|Interviews|

2023 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:0013 - www.deshaya.lk කන්දක් සේ මා නූපා සේම ප්‍රේමණීය පෙම්බරා මේ දවස්වල කැනඩාවේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයන්හි හදගැස්මක් වී හිඳී. ඒ [...]

සම්මානනීය නවකතාවක සිනමා සිත්තම – කන්දක් සේමා | Sumithra Rahubadda | Ravi Senadipathi

By |2023-11-26T02:54:46+00:00October 27th, 2023|Interviews|

https://www.youtube.com/watch?v=rzsVfFUBQSw සම්මානනීය නවකතාවක සිනමා සිත්තම - කන්දක් සේමා | Sumithra Rahubadda | Ravi Senadipathi | Adaraneeya Jeewithaya | 27 - 10 - 2023

Title

Go to Top